1. Administratorem serwisu internetowego www.mniamo.com oraz aplikacji Mniamo jest spółka Mniamo Sp. z o.o.

2. Mniamo to aplikacja pozwalająca na przechowywanie numerów kart lojalnościowych Użytkownika oraz przeglądanie informacji o promocjach dostępnych w sieciach detalicznych w Polsce.

3. Korzystanie z serwisu internetowego oraz aplikacji mobilnej jest bezpłatne. Operator Telekomunikacyjny może naliczać opłaty związane z przysyłaniem danych niezbędnych do korzystania z Mniamo.

4. Korzystanie z aplikacji wiąże się z konicznością utworzenia konta Użytkowania, dzięki któremu treść aplikacji jest dostosowana do preferencji Użytkownika. Podanie preferencji nie jest obowiązkowe.

5. Konto uczestnika jest powiązane z kontem usług firmy Google używanych przez Użytkownika. Dane logowania do aplikacji są zgodne z danymi logowania do usług firmy Google.

6. Właściciel aplikacji przechowuje dane dotyczące preferencji Użytkownika. Dane te stanowią własność Właściciela aplikacji.

7. Właściciel aplikacji zobowiązuje się do zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa danych Użytkownika.

8. Właściciel aplikacji zobowiązuje się do nieprzekazywania danych Użytkownika jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym, chyba że Użytkownik w sposób jednoznaczny i wyraźny udzieli zgody na takie przekazywanie danych.

9. Informacje o promocjach oraz kuponach pochodzą z ogólnodostępnych źródeł informacji handlowej oraz bezpośrednio od podmiotów uwzględnionych w ramach serwisu oraz aplikacji. Nie stanowią one oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

10. Właściciel serwisu oraz aplikacji nie odpowiada za aktualność oraz dostępność prezentowanych promocji.

11. Właściciel nie odpowiada za aktualność informacji dotyczących firm zamieszczonych w serwisie oraz aplikacji.

12. Firmy, których dane i informacje o promocjach znajdują się w serwisie oraz w aplikacji mają prawo domagać się zmiany tych danych zgodnie ze stanem faktycznym lub ich usunięcia.

13. Użytkownik poprzez korzystanie z serwisu i aplikacji wyraża akceptację warunków i postanowień niniejszego Regulaminu.

14. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z aplikacji. W tym celu należy usunąć zainstalowana aplikację z posiadanego telefonu.